Omnia - Plus

Opwaardering van uw eigendom door modernisering, herindeling of aanpassing aan de huidige normen.
Aanpassen van uw woongelegenheid aan uw huidige behoeften (gezinssituatie, normen, waardevermeerdering voor toekomstige verkoop, …)
Door aanpassingen uit te voeren naar de huidige bouwkundige normen kunnen we de waarde van uw pand verhogen.
( isolatie, duurzaamheid, zuinige technieken, ... )